Juni månedsbrev og referat fra Synnfjell Hytteforum

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det har ikke vært noen oppdateringer på arbeidsområdene vi har som prioriteringer bortsett fra at møtet i Synnfjell Hytteforum ble avholdt. Referatet fra dette møtet finner dere som vedlegg i denne artikkelen.

Synnfjell Hytteeierforening mener det er viktig med et koordinert initiativ fra alle interessenter i Synnfjellet, og et forum hvor vi kan skape fremdrift. Det er derfor ikke bra å lese at Statskog og utmarks/grunneierlag ikke velger å delta på møtet. Det som også er bekymringsfullt er at flere næringsinteresser ikke deltar, signalet til hytteeiere er at vi ikke er viktige for dem.

Vi håper det er ett engangstilfelle og at også disse mener det er viktig med god koordinert planlegging og at vi sammen må skape bærekraftighet og økonomi i fjellet for at vi skal kunne utvikle og beholde det flotte området.

Nordre-Land Kommune og Næringshagen har en særdeles viktig rolle i utviklingen og koordineringen, og vi i Synnfjell Hytteeierforening forventer at det tar grep for å samle alle neste gang.

Vi ønsker alle en flott sommer i Synnfjell og forsett å sende inn informasjon om aktiviteter, små og store hendelser.

Mvh. Espen Halvorsen

 

Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....