Juni månedsbrev og referat fra Synnfjell Hytteforum

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det har ikke vært noen oppdateringer på arbeidsområdene vi har som prioriteringer bortsett fra at møtet i Synnfjell Hytteforum ble avholdt. Referatet fra dette møtet finner dere som vedlegg i denne artikkelen.

Synnfjell Hytteeierforening mener det er viktig med et koordinert initiativ fra alle interessenter i Synnfjellet, og et forum hvor vi kan skape fremdrift. Det er derfor ikke bra å lese at Statskog og utmarks/grunneierlag ikke velger å delta på møtet. Det som også er bekymringsfullt er at flere næringsinteresser ikke deltar, signalet til hytteeiere er at vi ikke er viktige for dem.

Vi håper det er ett engangstilfelle og at også disse mener det er viktig med god koordinert planlegging og at vi sammen må skape bærekraftighet og økonomi i fjellet for at vi skal kunne utvikle og beholde det flotte området.

Nordre-Land Kommune og Næringshagen har en særdeles viktig rolle i utviklingen og koordineringen, og vi i Synnfjell Hytteeierforening forventer at det tar grep for å samle alle neste gang.

Vi ønsker alle en flott sommer i Synnfjell og forsett å sende inn informasjon om aktiviteter, små og store hendelser.

Mvh. Espen Halvorsen

 

Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...
324248184_1220474885548391_2453856685075522291_n
Synnfjelløypene kjører i morgen. Fortsatt er det løst i løypene, men begynner å fastne enkelte steder. Stadige påfyll av snø skaper utfordringer.Følg med på Skisporet.