Kan det skaffes penger på utradisjonell måte?

Synnfjell Hytteeierforening

|

Sparebankstiftelsen.no gir hvert år
150 millioner til tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i
nærmiljøet – i by og bygd. Her nevnes natur og friluftsliv. Vet ikke om dette
er en mulighet for å skaffe penger til stier, løypekjøring etc. men kanskje
verdt å sjekke ut? Søknadsfrist 15. september.

Mvh
Børge Rogstad

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296