Kartlegging

Synnfjell Hytteeierforening

|

Nordre Land Kommune vil i høst startet opp en kartlegging av hvordan hyttene i Synnfjellet har praktisert inngjerding av sin eiendom i fjellet

I første omgang vil områdene i Åssetra og ved hotellet bli fotografert med drone. De andre områdene vil komme forløpende utover høsten. Områdene det gjelder vil bli varslet via SMS før oppstart

Kommunene vil analyseres bildene gjennom vinteren. Der det er behov vil hytteeieren bli kontaktet av kommunene.

Dersom du har spørsmål om dette kontakt Finn Jørgensen NLK 48 95 87 80

573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...