Kartlegging

Synnfjell Hytteeierforening

|

Nordre Land Kommune vil i høst startet opp en kartlegging av hvordan hyttene i Synnfjellet har praktisert inngjerding av sin eiendom i fjellet

I første omgang vil områdene i Åssetra og ved hotellet bli fotografert med drone. De andre områdene vil komme forløpende utover høsten. Områdene det gjelder vil bli varslet via SMS før oppstart

Kommunene vil analyseres bildene gjennom vinteren. Der det er behov vil hytteeieren bli kontaktet av kommunene.

Dersom du har spørsmål om dette kontakt Finn Jørgensen NLK 48 95 87 80

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....