Kira, Engelsk setter, savnet siden 13.10.18.

Synnfjell Hytteeierforening

|

Margrethe Røse Solli
Kira, Engelsk setter, savnet siden 13.10.18. fra hytte, nærheten
Spåtind Sport Hotell, Synnfjellvegen, Nord Torpa, Nordre Land i Oppland
fylke.
Hun er sort og hvit ( litt tricolor) ,er 9 år. Har halsbånd og er chippet.

Kontakt Margrethe Røse Solli 909 19 305 eller Petter O Solli 915 19 305. Eller politiet på Dokka 02800
Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....