Kommunedelplan i Nordre Land

Synnfjell Hytteeierforening

|

Som kjent arbeider Nordre Land kommune med en kommunedelplan.
 
Se viktig utlegg 18. februar i år.

Mer informasjon er nå kommet, og vedlagt her finner dere blant annet informasjon om hvem som sitter i referansegruppen.

”Referansegruppen skal være et organ som jobber tett opp mot kommunen i det videre arbeidet med utredninger og Kommunedelplanarbeidet. Medlemmene av referansegruppen
skal representere sine medlemmer og sitt interessefelt og være mellomledd mellom kommunen og de øvrige partene i Planområdet. Referansegruppen vil fungere som et rådgivende organ for arbeidsgruppen som jobber med planen i kommunen.”

To av våre styrerepresentanter sitter i nevnte gruppe. Vår leder Tor Hermansen representerer Foreningen. I tillegg er Nils Bjørn Barlund med, men i denne sammenhengen representerer han Spåtind Øvre Hyttelag.

Dersom dere ønsker å komme med innspill til dette åpenbart viktige arbeidet, vennligst bruk den vanlige epostkanalen over.

Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....