Kommunedelplan Synnfjell Øst ute til høring

Synnfjell Hytteeierforening

|

Synnfjell Hytteeierforening vil i løpet av noen dager oppdatere denne informasjonen med mer detaljer om vårt arbeid for å sikre interessene til hytteeiere. 

Vi har tidligere beskrevet noe av det arbeidet vi har gjort for å sikre fellestiltak i Synnfjell Øst og VA situasjonen. Dette arbeidet vil også forsette slik at eksisterende hytteeiere håndteres på best mulig måte.

TA KONTAKT MED OSS om det er enkelte elementer du gjerne vil fremme i høringsperioden.

Nedenfor en link til alle plandokumentene;

Alle hytteeiere blir i tillegg tilskrevet pr brev med informasjon om planen og prosessen videre.


Med vennlig hilsen
Synnfjell Hytteeierforening
Styret
Synnfjell
Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023. Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst. Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
Julebord
Julebuffet på Synnfjellporten – fantastisk god julemat i superhyggelige omgivelser. Det fortsatt mulighet to lørdag, den 3 og 10 Desember. På lørdag var vi en gjeng på 12 stk pluss...