Kommunedelplan Synnfjell Øst ute til høring

Synnfjell Hytteeierforening

|

Synnfjell Hytteeierforening vil i løpet av noen dager oppdatere denne informasjonen med mer detaljer om vårt arbeid for å sikre interessene til hytteeiere. 

Vi har tidligere beskrevet noe av det arbeidet vi har gjort for å sikre fellestiltak i Synnfjell Øst og VA situasjonen. Dette arbeidet vil også forsette slik at eksisterende hytteeiere håndteres på best mulig måte.

TA KONTAKT MED OSS om det er enkelte elementer du gjerne vil fremme i høringsperioden.

Nedenfor en link til alle plandokumentene;

Alle hytteeiere blir i tillegg tilskrevet pr brev med informasjon om planen og prosessen videre.


Med vennlig hilsen
Synnfjell Hytteeierforening
Styret
Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296