Kommunedelplan Synnfjell Øst ute til høring

Synnfjell Hytteeierforening

|

Synnfjell Hytteeierforening vil i løpet av noen dager oppdatere denne informasjonen med mer detaljer om vårt arbeid for å sikre interessene til hytteeiere. 

Vi har tidligere beskrevet noe av det arbeidet vi har gjort for å sikre fellestiltak i Synnfjell Øst og VA situasjonen. Dette arbeidet vil også forsette slik at eksisterende hytteeiere håndteres på best mulig måte.

TA KONTAKT MED OSS om det er enkelte elementer du gjerne vil fremme i høringsperioden.

Nedenfor en link til alle plandokumentene;

Alle hytteeiere blir i tillegg tilskrevet pr brev med informasjon om planen og prosessen videre.


Med vennlig hilsen
Synnfjell Hytteeierforening
Styret
Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...
Synnfjell Fallback2
I medlemsmøtet 24. januar 2024 ble vedtekter for Synnfjell løypelag godkjent og Synnfjell hytteeierforening går inn som hovedmedlem i løypelaget. Les referatet i sin helhet her:
Synnfjell Fallback2
Teamslenke er sendt ut pr. e-post til medlemmer som har betalt medlemskontingent sesongen 2023/2024.