Kort orientering om årsmøtet i Synnfjell løypelag

Synnfjell Hytteeierforening

|

Klokken 1200 var alle hovedmedlemmer i Synnfjell løypelag samlet til årsmøte, det første i sitt slag.
De er:
Synnfjell Dokkfløy Utmarkslag (SDU)
Klevmosætervegen
Aasensætra Hyttevel
Slugulia hyttelag
Synnfjell grunneierlag
Synnfjell Hytteeierforening

Vi stilte med det maksimale antallet som var mulig, nemlig tre:
Terje Børresen
Erik Lien
Ingebrigt Aasbø

Vår mann Terje Børresen ble valgt til møteleder.

Etter tre timer ble møtet hevet, og det ble bestemt å fortsette klokken 1600 førstkommende fredag.

Vi viser ellers til løypelagets hjemmeside!

Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...
324248184_1220474885548391_2453856685075522291_n
Synnfjelløypene kjører i morgen. Fortsatt er det løst i løypene, men begynner å fastne enkelte steder. Stadige påfyll av snø skaper utfordringer.Følg med på Skisporet.