Kort orientering om årsmøtet i Synnfjell løypelag

Synnfjell Hytteeierforening

|

Klokken 1200 var alle hovedmedlemmer i Synnfjell løypelag samlet til årsmøte, det første i sitt slag.
De er:
Synnfjell Dokkfløy Utmarkslag (SDU)
Klevmosætervegen
Aasensætra Hyttevel
Slugulia hyttelag
Synnfjell grunneierlag
Synnfjell Hytteeierforening

Vi stilte med det maksimale antallet som var mulig, nemlig tre:
Terje Børresen
Erik Lien
Ingebrigt Aasbø

Vår mann Terje Børresen ble valgt til møteleder.

Etter tre timer ble møtet hevet, og det ble bestemt å fortsette klokken 1600 førstkommende fredag.

Vi viser ellers til løypelagets hjemmeside!

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...