Kraftig vind

Synnfjell Hytteeierforening

|

I forhold til hva som har skjedd rundt om i landet de siste dager, er det tross meget kraftige vinder i vårt område, bare små skader her oppe. Isolasjon har blåst hit og dit , noen tak ser slik ut med pappen et stykke unna. Noe merking er ødelagt. I skisporet ligger det skjegg og kvister, men i åpent lende er det meget bra grunnet god jobb fra Synnfjelløypene.

Etter vinden hadde stilnet kunne perlemorskyer sees på himmelen.

Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....
Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...