Krokhøldagen 2014

Synnfjell Hytteeierforening

|

Lavvoen er åpen fra kl 12 til kl 24.
Tur- sykkelritt  som tidligere år ca 35km om Spåtind/Dokksfløy.
Påmelding fra kl 12.00.
Fellesstart «PROFFE» kl 14.00
Fest m/ Diligence kl. 20.00.
Salg av øl og vin, brus og grillmat.
Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...