Løypelaget er godt i gang med arbeidet som skal sikre gode spor kommende vinter!

Synnfjell Hytteeierforening

|

Bidragslisten er alt for kort!


Vi har fått følgende informasjon fra Løypelaget:

«Løypelaget har oppfordret alle hytte- og vegforenigner om å
formidle informasjon til sine medlemmer om å komme med frivillige bidrag.
Løypelaget har ikke et adresseregister for hyttene i fjellet. Kommunen har ikke
adgang til å bruke sin informasjon slik vi skulle ønske, men det jobbes iherdig for å se om
det kan finnes løsninger – men det er ikke lett. Det er norsk lov som er
vanskelig å komme rundt.»

Vi vet at kommunen arbeider godt med dette, og håper virkelig at det finnes en løsning. Tidligere er det, som kjent, Synnfjelløypene som har sendt ut giroer for frivillig betaling. I år er det ingen som har fått tilsvarende giro. Håpet er altså at kommunen kan bidra med dette.

Vi ser av bidragslisten at det er mange som mer eller mindre uoppfordret har innbetalt beløp til Løypelaget. Hytteeierforeningen håper det kan bli flere.

Fra vedtektene til Løypelaget sakser vi:

§ 2. Medlemskap 

Synnfjell
løypelag har to former for medlemskap – dette er:

 1)       Hovedmedlem – dette tilbys kun
tilknyttede foreninger og lag som beskrevet i § 3.
2)       Støttemedlem – tilbys
enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og lokal næringsvirksomhet (dog
ikke oppdragstakere)  som ikke er
omfattet av § 3. Støttemedlemmer kan ikke inneha verv i foreningen.
Støttemedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett på foreningens
årsmøter.

Styret i Hytteeierforeningen ønsker å bli medlem i Løypelaget. Det innebærer at vi innbetaler kr 100,- per medlem. Per i dag blir det litt over kr 25 000,-. Saldoen på vår konto viser nå et litt mindre beløp enn dette, men snart vil vi sende ut krav på kontingentinnbetalinger, og da vil Hytteeierforeningen bidra.

Synnfjell
Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023. Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst. Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
Julebord
Julebuffet på Synnfjellporten – fantastisk god julemat i superhyggelige omgivelser. Det fortsatt mulighet to lørdag, den 3 og 10 Desember. På lørdag var vi en gjeng på 12 stk pluss...