Løypelaget er godt i gang med arbeidet som skal sikre gode spor kommende vinter!

Synnfjell Hytteeierforening

|

Bidragslisten er alt for kort!


Vi har fått følgende informasjon fra Løypelaget:

«Løypelaget har oppfordret alle hytte- og vegforenigner om å
formidle informasjon til sine medlemmer om å komme med frivillige bidrag.
Løypelaget har ikke et adresseregister for hyttene i fjellet. Kommunen har ikke
adgang til å bruke sin informasjon slik vi skulle ønske, men det jobbes iherdig for å se om
det kan finnes løsninger – men det er ikke lett. Det er norsk lov som er
vanskelig å komme rundt.»

Vi vet at kommunen arbeider godt med dette, og håper virkelig at det finnes en løsning. Tidligere er det, som kjent, Synnfjelløypene som har sendt ut giroer for frivillig betaling. I år er det ingen som har fått tilsvarende giro. Håpet er altså at kommunen kan bidra med dette.

Vi ser av bidragslisten at det er mange som mer eller mindre uoppfordret har innbetalt beløp til Løypelaget. Hytteeierforeningen håper det kan bli flere.

Fra vedtektene til Løypelaget sakser vi:

§ 2. Medlemskap 

Synnfjell
løypelag har to former for medlemskap – dette er:

 1)       Hovedmedlem – dette tilbys kun
tilknyttede foreninger og lag som beskrevet i § 3.
2)       Støttemedlem – tilbys
enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og lokal næringsvirksomhet (dog
ikke oppdragstakere)  som ikke er
omfattet av § 3. Støttemedlemmer kan ikke inneha verv i foreningen.
Støttemedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett på foreningens
årsmøter.

Styret i Hytteeierforeningen ønsker å bli medlem i Løypelaget. Det innebærer at vi innbetaler kr 100,- per medlem. Per i dag blir det litt over kr 25 000,-. Saldoen på vår konto viser nå et litt mindre beløp enn dette, men snart vil vi sende ut krav på kontingentinnbetalinger, og da vil Hytteeierforeningen bidra.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....