Løypelaget er godt i gang med arbeidet som skal sikre gode spor kommende vinter!

Synnfjell Hytteeierforening

|

Bidragslisten er alt for kort!


Vi har fått følgende informasjon fra Løypelaget:

«Løypelaget har oppfordret alle hytte- og vegforenigner om å
formidle informasjon til sine medlemmer om å komme med frivillige bidrag.
Løypelaget har ikke et adresseregister for hyttene i fjellet. Kommunen har ikke
adgang til å bruke sin informasjon slik vi skulle ønske, men det jobbes iherdig for å se om
det kan finnes løsninger – men det er ikke lett. Det er norsk lov som er
vanskelig å komme rundt.»

Vi vet at kommunen arbeider godt med dette, og håper virkelig at det finnes en løsning. Tidligere er det, som kjent, Synnfjelløypene som har sendt ut giroer for frivillig betaling. I år er det ingen som har fått tilsvarende giro. Håpet er altså at kommunen kan bidra med dette.

Vi ser av bidragslisten at det er mange som mer eller mindre uoppfordret har innbetalt beløp til Løypelaget. Hytteeierforeningen håper det kan bli flere.

Fra vedtektene til Løypelaget sakser vi:

§ 2. Medlemskap 

Synnfjell
løypelag har to former for medlemskap – dette er:

 1)       Hovedmedlem – dette tilbys kun
tilknyttede foreninger og lag som beskrevet i § 3.
2)       Støttemedlem – tilbys
enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og lokal næringsvirksomhet (dog
ikke oppdragstakere)  som ikke er
omfattet av § 3. Støttemedlemmer kan ikke inneha verv i foreningen.
Støttemedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett på foreningens
årsmøter.

Styret i Hytteeierforeningen ønsker å bli medlem i Løypelaget. Det innebærer at vi innbetaler kr 100,- per medlem. Per i dag blir det litt over kr 25 000,-. Saldoen på vår konto viser nå et litt mindre beløp enn dette, men snart vil vi sende ut krav på kontingentinnbetalinger, og da vil Hytteeierforeningen bidra.

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...