Mange er opptatt av gode skiløyper nå om dagen, ikke minst Løypelaget

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vedlagt finner dere viktig informasjon i pdf-format som vi finner i Løypelagets dokumentarkiv.

Løypelaget arbeider nå aktivt og målrettet for å skaffe midler til god løypekjøring. Nå er det viktig at vi alle gir vårt bidrag til å sikre gode løyper resten av sesongen.
Vi ser at Klemosætervegen gjør gode grep i den sammenhengen. De har innkalt til ekstraordinært møte for å ta beslutning om ekstrabidrag til Løypelaget. Se vedlagte fil!
Vi oppfordrer alle andre veilag og andre til å gjøre det samme. Nå gjelder det å «smi mens jernet er varmt».
Vi forutsetter at den såkalte tusenlappen som er kontraktfestet innbetalt til SØAS fra hytteeiere med hytte bygd etter 2004, uavkortet blir innbetalt til Løypelaget. Vi håper også at alle andre som bruker løypene innbetaler bidrag til kontonummeret som nå bør våre kjent. Dersom vi skal ha mulighet til å glede oss over skiløyper samme hvilken dag vi kommer til hytta i vintersesongen, må vi bidra slik alle hytteeiere i andre områder må gjøre. Det snør som alle vet ikke skiløyper, og skal kvaliteten være god, så koster det.
VI SATSER PÅ AT MANGE BLIR MED PÅ DENNE DUGNADEN!
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....