Medlem har skrevet brev til kommunen!

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hei

Vi viser til mottatt brev om innføring av eiendomsskatt i Nordre Land. 

Min og kone og jeg kjøpte hytte på Synnfjell i Nordre Land for 3 år siden, og trives svært godt i området.

Vi er selvsagt ikke glad for at det nå innføres eiendomsskatt i Nordre Land Kommune.Vi forstår at en kommune har mange oppgaver og fellesgoder som skal finansieres. Som
hytteeier på Synnfjell er vi dog opptatt at en vesentlig del av denne
eiendomsskatten tilbakeføres Synnfjell på en eller flere måter. 
Det må ikke bli slik at vi hytteeiere med den innførte skatten skal subsidiere/finansiere andre tjenester i Nordre Land Kommune.


langt har vi som hytteeier ikke fått noe informasjon fra Nordre Land
Kommune om bakgrunnen for skatten og hva den skal finansiere, før brevet
kom denne uken. 
Vi etterlyser derfor informasjon om hvordan Nordre Land har tenkt å fordele de økte skatteinntektene fra eiendomsskatten, og spesielt for hyttene på Synnfjell.

Et av temaene i senere tid har vært drifting av skiløyper på Synnfjell. En vesentlig grunn til at vi kjøpte hytte på Synnfjell var den flotte naturen og de flotte skiløypene. Både grunneiere og andre aktører har markedsført naturen, turstiene og ikke minst skiløypene.

Som
hytteeier betaler vi pr. i dag fast kr 1.000 pr. år for skiløyper. I
tillegg har vi i år innbetalt et ekstra støttebeløp på kr 1.000. 
Vinteren 2014 har det dessverre vært noe dårligere løypekjøring enn tidligere vintre. Dette skyldes svakere økonomi i Løypelaget.

Vi er så ofte som mulig på hytta (min. 2 helger pr. mnd.), og har vært mye ute på ski. Vi registrerer at det er mye folk som nyter godt av naturen og skiløypene, men dessverre er det ikke alle som betaler for det.

Vi
har registrert at det er mange mennesker og skigrupper fra
omkringliggende bygder (til Synnfjell) og fra Dokka som nyter skiløyper
med mer i området. 
Dette synes vi er veldig bra og hyggelig, og er en fantastisk mulighet for innbyggerne i Nordre Land kommune.

Vår oppfordring som hytteeier og skattebetaler til Nordre Land Kommune er at kommunene nå tar et skikkelig medansvar for å sikre at de flotte turstiene og skiløypene kan opprettholdes på Synnfjell.

Skatten fra vår hytte utgjør kr 4.402,- pr. år. Vi
forventer at en vesentlig del av denne skatten tilbakeføres Synnfjell
til støtte for turstier, skiløyper og andre tiltak i området.

Vi imøteser at svar på denne e-mailen med kopi til Synnfjell Hytteeieforenign og Synnfjell Løypelag.


Vennlig hilsen

Svein Bakken

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...