Mens vi venter på skiløypeavklaring koser vi oss i høstfarger

Synnfjell Hytteeierforening

|

Våre hytteeiermedlemmer har mange spørsmål som kanskje det kommer svar på det kommende året, for eksempel (helt usortert!):

Det er fortsatt for høyt konfliktnivå i vårt område. Hvordan kan vi få alle til å dra i samme retning?

Får vi gode skispor kommende sesong? Har Løypelaget kontroll?

Når vil vi gå i oppkjørte spor til Nylsfjellet?

Når vil vi få oppkjørte spor til Slugulia, og ha mulighet til å gå rundt Synnfjorden?

Hytteeierne er tjent med at det går bra med Synnfjellporten og Spåtind Sport Hotell, men hvordan går det?
Vi ser det investeres mye ved hotellet, ikke minst i alpinbakken. Hvordan vil denne bli til vinteren?

Hvor mye av eiendomsskatten som vi hytteeierne nå har innbetalt til
kommunen vil vi få tilbake i form av støtte til stier og skispor mm?

Forstår grunneierne at de må rydde traseer opp mot Nylsfjellet og andre steder for å få kjørt spor dit?

Vil det bli en skisporprodusent for alle løypene i vårt område?

Forstår grunneierne hvor viktig skiløyper er for oss som har bygd hytter i området? At gode skiløyper er en forutsetning, og at redselen for å miste de er stor?
Vil det skje endringer ved Miljøstasjonen til beste for brukerne og de omkringliggende hyttene? Vil brukerne respektere det som står på oppslagene ved Miljøstasjonen?

Forstår alle at det er vi hytteeiere som har investert de største summene
i vårt område, og at mange har gjort det for å ha muligheten til å gå
mye på ski?

Når vil Synnfjellstugua stå ferdig, og er det riktig som den kompetente
Flognfelt sier at flere tilbud i vårt område vil gavne alle tilbydere? Hvor mange sponsorkroner vil tilfalle vårt område?

Vil kommunen sende ut innbetalingsanmodning til de som ikke er juridisk forpliktet til å betale for skispor?

Hvor mange av disse vil komme til å betale?

Hvor mange nye hyttetomter vil kommunen godkjenne de kommende årene? Alle vi snakker med stortrives i vårt område. Vil det vedvare?

VI SER DET SOM MEGET VIKTIG AT ALLE SOM HAR BETYDNING FOR UTVIKLINGEN I VÅRT OMRÅDE DRAR I SAMME RETNING, OG AT DET ER ENIGHET OM HVA SOM ER DEN RETTE RETNINGEN!

Synnfjell
Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023. Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst. Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
Julebord
Julebuffet på Synnfjellporten – fantastisk god julemat i superhyggelige omgivelser. Det fortsatt mulighet to lørdag, den 3 og 10 Desember. På lørdag var vi en gjeng på 12 stk pluss...