Mens vi venter på skiløypeavklaring koser vi oss i høstfarger

Synnfjell Hytteeierforening

|

Våre hytteeiermedlemmer har mange spørsmål som kanskje det kommer svar på det kommende året, for eksempel (helt usortert!):

Det er fortsatt for høyt konfliktnivå i vårt område. Hvordan kan vi få alle til å dra i samme retning?

Får vi gode skispor kommende sesong? Har Løypelaget kontroll?

Når vil vi gå i oppkjørte spor til Nylsfjellet?

Når vil vi få oppkjørte spor til Slugulia, og ha mulighet til å gå rundt Synnfjorden?

Hytteeierne er tjent med at det går bra med Synnfjellporten og Spåtind Sport Hotell, men hvordan går det?
Vi ser det investeres mye ved hotellet, ikke minst i alpinbakken. Hvordan vil denne bli til vinteren?

Hvor mye av eiendomsskatten som vi hytteeierne nå har innbetalt til
kommunen vil vi få tilbake i form av støtte til stier og skispor mm?

Forstår grunneierne at de må rydde traseer opp mot Nylsfjellet og andre steder for å få kjørt spor dit?

Vil det bli en skisporprodusent for alle løypene i vårt område?

Forstår grunneierne hvor viktig skiløyper er for oss som har bygd hytter i området? At gode skiløyper er en forutsetning, og at redselen for å miste de er stor?
Vil det skje endringer ved Miljøstasjonen til beste for brukerne og de omkringliggende hyttene? Vil brukerne respektere det som står på oppslagene ved Miljøstasjonen?

Forstår alle at det er vi hytteeiere som har investert de største summene
i vårt område, og at mange har gjort det for å ha muligheten til å gå
mye på ski?

Når vil Synnfjellstugua stå ferdig, og er det riktig som den kompetente
Flognfelt sier at flere tilbud i vårt område vil gavne alle tilbydere? Hvor mange sponsorkroner vil tilfalle vårt område?

Vil kommunen sende ut innbetalingsanmodning til de som ikke er juridisk forpliktet til å betale for skispor?

Hvor mange av disse vil komme til å betale?

Hvor mange nye hyttetomter vil kommunen godkjenne de kommende årene? Alle vi snakker med stortrives i vårt område. Vil det vedvare?

VI SER DET SOM MEGET VIKTIG AT ALLE SOM HAR BETYDNING FOR UTVIKLINGEN I VÅRT OMRÅDE DRAR I SAMME RETNING, OG AT DET ER ENIGHET OM HVA SOM ER DEN RETTE RETNINGEN!

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....