Mer om innbetalinger til Løypelaget

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det er fortsatt SØAS som skal kreve inn den tidligere nevnte 1000-lappen fra hytter som har avtale om det. De innkrevne pengene skal gå til Løypelagets arbeid. SØAS sender ikke ut giroer for frivillig innbetaling.

Løypelaget arbeider imidlertid med å få Kommunen til å sende ut informasjon om frivillig betaling til alle hytteeiere og fastboende i Nordre Land. Dette er ikke avklart ennå. Løypelaget har derfor anmodet alle hytte- og veglag om å oppfordre sine medlemmer til å innbetale frivillig til Løypelaget. Løypelaget har dessverre ingen adresseliste som kan benyttes til dette formålet.

Hytteeierforeningen håper at flest mulig støtter Løypelagets viktige arbeid.

573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...