Mer om innbetalinger til Løypelaget

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det er fortsatt SØAS som skal kreve inn den tidligere nevnte 1000-lappen fra hytter som har avtale om det. De innkrevne pengene skal gå til Løypelagets arbeid. SØAS sender ikke ut giroer for frivillig innbetaling.

Løypelaget arbeider imidlertid med å få Kommunen til å sende ut informasjon om frivillig betaling til alle hytteeiere og fastboende i Nordre Land. Dette er ikke avklart ennå. Løypelaget har derfor anmodet alle hytte- og veglag om å oppfordre sine medlemmer til å innbetale frivillig til Løypelaget. Løypelaget har dessverre ingen adresseliste som kan benyttes til dette formålet.

Hytteeierforeningen håper at flest mulig støtter Løypelagets viktige arbeid.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...