Mulig salg av Spåtind Høyfjellshotell

Synnfjell Hytteeierforening

|

Skal vi håpe på at disse karene får ordnet salg av Spåtind Høyfjellshotell med dertil positiv utvikling for Synnfjell Øst, eller kan det være noe i det Ove Mejlgaard melder her om «2 nye seriøse udenlandske købere», eller skal vi satse på karen (Gammal torping) i vedlagt pdf-fil sine ideer?

Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....
Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...