Muligheter for bredbånd på hytta!

Synnfjell Hytteeierforening

|

Knappen «Vil du ha bredbånd på hytta?» er etablert i dag, og vil komme til å stå øverst en tid slik at vi kan kartlegge interessen for bredbånd. Mer informasjon får du når du «trykker på knappen». Husk at du IKKE er forpliktet til noe om du melder din interesse.
Vi i Foreningen håper at interessen blir så stor at leverandøren vil komme til å levere bredbånd til mange i vårt område. Vi håper dette vil medføre raskere og sikrere internett, ønskede TV-kanaler og at de som ikke ønsker parabolantennen på veggen endelig får tatt den ned.
Dersom du selv er interessert, kan det være lurt å snakke med naboene og høre om de også har samme interesse.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....