Nå har 84 meldt interesse for bredbånd

Synnfjell Hytteeierforening

|

Gråberga:1
Huldreheimen:1
Klevmosæterhøgda: 12
Klevmosætervegen: 10
Krokhølen: 5
Nordengenfeltet: 3
Nordrumsetra: 13
Spåtind øvre hyttelag: 2
Storslåtte: 14
Storslåtte syd: 8
Strangsetra: 3
Søre Synnsetra: 1
Vesleslåttet: 1
Vesleslåttvegen ved Spåtind: 1
Åssetra: 8

573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...