Når er det mulig å gå på ski fra hotellet til Lenningen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Når er det mulig å gå på ski fra hotellet til Lenningen. Det er rullet fra hotellet til Lundsetra.  Planene er å sette spor fra hotellet til Lundsetra i morgen tidlig. Fra Lundsetra til Lenningen er det satt spor i dag tidlig. Det meldes om bra forhold og snøvær.

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...