Notat fra det Åpne Fjellmøte lørdag 26 mars.

Synnfjell Hytteeierforening

|

Ledet av Hytteforeningen fikk vi spurt ordfører og rådmannen i Nordre Land om viktige saker som angår oss. 

Vann og kloakk via SØAS
Som tidligere diskutert og informert her hos foreningen har avløpssituasjonen via SØAS vært sprengt. Dette har resultert i lav nybyggeraktivitet og en lite tilfredsstillende forurensning. Ordføreren fortalte at kommunen har engasjert seg og at de kommer til å ta over anlegget. Det gjenstår ennå en del arbeid før nytt anlegg blir påstartet. Vi i Hytteforeningen er meget positive til dette og støtter et kommunalt anlegg med stor nok kapasitet til nye hytter og god rensing.
Eiendomsskatt
Ordføreren informerte om kommunens strategi i forhold til eiendomsskatt. Han mener at eiendomsskatten skal reduseres og fjernes i løpet av en 4 års periode. 
Gatenavn i Synnfjellet
Prosjektet har pågått en lang stund og de siste navneforslag ligger inne hos Språkrådet nå. Det blir gatenavn snart og alle vil få tildelt nummer, som sendes fra kommunen.
Turistskilt til løyper og stier
Næringshagen på Dokka, sammen med alle hytteforeningene har søkt og fått tilskudd til skilting i fjellet. Dette er et flott tiltak som vil gjøre fjellet tilgjengelig for alle på en fin måte. Vinter og sommer skiltingen starter nå til sommeren.
Ny reguleringsplan for Synnfjell Øst
Det kommer en ny plan ut til høring nå i sommer som endelig kan bety en økt aktivitet og nye hytter. Vi i foreningen mener det er særdeles viktig at det skapes grunnlag for økonomisk bærekraft i Synnfjellet og at verdien på eksisterende hytter opprettholdes ved at tilbudet i fjellet utvikles.
Næringslivet på Dokka
Hytteforeningen stiller seg meget undrende til at næringslivet på Dokka er passive og viser liten interesse for hyttefolket. Ordføreren fikk spørsmålet men kunne ikke gi noe konkret svar. 
5E465724-65C7-4C67-B6FF-72CFB8EC9B38_1_201_a
Dato: Skjærtorsdag 6. april 2023  Tidspunkt: kl 1000 (Møt i god tid for registrering)  Sted: Synnfjellporten 
IMG_0921
Vil du gjøre en innsats i styret for hytteeierforeningen? Det velges styre på årsmøtet 6. april. Valgkomitéen vil gjerne ha kontakt med deg hvis du er interessert i å gjøre...
IMG_0848
Dato: Skjærtorsdag 6. april 2023  Tidspunkt: kl 1000 (Møt i god tid for registrering)  Sted: Synnfjellporten  Saker: Åpning av møtet  Dagsorden for årsmøtet ifølge vedtektene:  1. Styrets årsberetning  2. Styrets...