Ny hotelldrift på Spåtind

Synnfjell Hytteeierforening

|

I dagens Oppland Arbeiderblad er hotellet førstesideoppslag. Se vedlagte filer av førstesiden og artikkelen.

Dette blir spennende både for oss som er hytteeiere, og de nye hotelleierne med barn som snart flytter inn. Vi håper alle gode krefter legger godsida til, og at de vil lykkes til glede for mange.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....