Nytt styre i Synnfjell Hytteeierforening

Synnfjell Hytteeierforening

|

Årsmøtet i Synnfjell Hytteeierforening ble avholdt Påskeaften lørdag 4 april kl.09.00 på Synnfjellporten. Etter årsmøtet ble det avholdt et informasjonsmøte med Ordfører Liv Solveig Alfstad og enhetsleder i Plan og Næring Halvor Askvig i Nordre-Land Kommune vedr. kommunens arbeid med reguleringsplaner i Synnfjellet.

På Årsmøte ble det valg inn en ny leder, Espen Halvorsen og tre nye styremedlemmer Roy Monsebakken Bjørn E. Hansen og Tor Moe. Styret i Hytteeierforeningen består nå av åtte medlemmer inkl. leder i tillegg til to personer i valgkomiteen og en revisor.

Det nye styre takker Ingebrigt Aabø for en flott jobb og for det arbeidet som er gjort i Hytteeierforeningen. Det nye styre vil arbeide videre for hytteeierne og vil om kort tid komme ut med saker vi mener er viktige for oss og fjellet.

For mer informasjon om det nye styre gå til «Styret» i hovedmenyen.

 

Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....
Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...