Nytt styre i Synnfjell Hytteeierforening

Synnfjell Hytteeierforening

|

Årsmøtet i Synnfjell Hytteeierforening ble avholdt Påskeaften lørdag 4 april kl.09.00 på Synnfjellporten. Etter årsmøtet ble det avholdt et informasjonsmøte med Ordfører Liv Solveig Alfstad og enhetsleder i Plan og Næring Halvor Askvig i Nordre-Land Kommune vedr. kommunens arbeid med reguleringsplaner i Synnfjellet.

På Årsmøte ble det valg inn en ny leder, Espen Halvorsen og tre nye styremedlemmer Roy Monsebakken Bjørn E. Hansen og Tor Moe. Styret i Hytteeierforeningen består nå av åtte medlemmer inkl. leder i tillegg til to personer i valgkomiteen og en revisor.

Det nye styre takker Ingebrigt Aabø for en flott jobb og for det arbeidet som er gjort i Hytteeierforeningen. Det nye styre vil arbeide videre for hytteeierne og vil om kort tid komme ut med saker vi mener er viktige for oss og fjellet.

For mer informasjon om det nye styre gå til «Styret» i hovedmenyen.

 

Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...
324248184_1220474885548391_2453856685075522291_n
Synnfjelløypene kjører i morgen. Fortsatt er det løst i løypene, men begynner å fastne enkelte steder. Stadige påfyll av snø skaper utfordringer.Følg med på Skisporet.