Nytt styre i Synnfjell Hytteeierforening

Synnfjell Hytteeierforening

|

Årsmøtet i Synnfjell Hytteeierforening ble avholdt Påskeaften lørdag 4 april kl.09.00 på Synnfjellporten. Etter årsmøtet ble det avholdt et informasjonsmøte med Ordfører Liv Solveig Alfstad og enhetsleder i Plan og Næring Halvor Askvig i Nordre-Land Kommune vedr. kommunens arbeid med reguleringsplaner i Synnfjellet.

På Årsmøte ble det valg inn en ny leder, Espen Halvorsen og tre nye styremedlemmer Roy Monsebakken Bjørn E. Hansen og Tor Moe. Styret i Hytteeierforeningen består nå av åtte medlemmer inkl. leder i tillegg til to personer i valgkomiteen og en revisor.

Det nye styre takker Ingebrigt Aabø for en flott jobb og for det arbeidet som er gjort i Hytteeierforeningen. Det nye styre vil arbeide videre for hytteeierne og vil om kort tid komme ut med saker vi mener er viktige for oss og fjellet.

For mer informasjon om det nye styre gå til «Styret» i hovedmenyen.

 

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296