Nyttig informasjon fra hytteleverandør ved Nylsfjellet

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hei.
 
Jeg ser av nettsiden deres at det er spørsmål om stier
omkring Nylsfjellet.
 
Noen av grunneierene i dette området har ryddet stier på
dugnad. Først og fremst er Øytjernseterstien, mellom Nylen og Øytjernsetra,
ryddet. Omtrent midt på denne stien går det en sti opp på Nylsfjellet, i tillegg
til Sjurvegen som går opp til Nylsfjellet fra Synnfjellvegen. Det gjenstår en
del arbeider, som skilting og noe rydding, men alle stiene er godt farbare, og
merket.
 
Alle traseene er gått opp med GPS og interesserte kan
henvende seg direkte til meg for å få (foreløpige) kart og overføringsfiler til
GPS.
 
Det er Irene Nordrum (irene@c74.no) som har gått alle traseene, og merket de. Hun
svarer gjerne på mer praktiske spørsmål dere måtte ha. Hun jobber også med å få
materialet lagt ut på UT.no.
 
Skiløyper er absolutt et ønske fra oss i området, og vi
håper jo at for eksempel at nedre del av Øytjernseterstien kan erstatte skiløypa
som starter ved Rønningen og går igjennom det vi i dag kaller reguleringsområde
R8. Med en slik trase vil det være mulig å gå på ski fra Nylsfjellet til
Skjervungen.
 
Håper dette er nyttige informasjoner for medlemmene, og
ta gjerne kontakt for mer info.
 
Kjell Reidar Bakken
Epost: kjell@c74.no
Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...