Nyttig informasjon fra hytteleverandør ved Nylsfjellet

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hei.
 
Jeg ser av nettsiden deres at det er spørsmål om stier
omkring Nylsfjellet.
 
Noen av grunneierene i dette området har ryddet stier på
dugnad. Først og fremst er Øytjernseterstien, mellom Nylen og Øytjernsetra,
ryddet. Omtrent midt på denne stien går det en sti opp på Nylsfjellet, i tillegg
til Sjurvegen som går opp til Nylsfjellet fra Synnfjellvegen. Det gjenstår en
del arbeider, som skilting og noe rydding, men alle stiene er godt farbare, og
merket.
 
Alle traseene er gått opp med GPS og interesserte kan
henvende seg direkte til meg for å få (foreløpige) kart og overføringsfiler til
GPS.
 
Det er Irene Nordrum (irene@c74.no) som har gått alle traseene, og merket de. Hun
svarer gjerne på mer praktiske spørsmål dere måtte ha. Hun jobber også med å få
materialet lagt ut på UT.no.
 
Skiløyper er absolutt et ønske fra oss i området, og vi
håper jo at for eksempel at nedre del av Øytjernseterstien kan erstatte skiløypa
som starter ved Rønningen og går igjennom det vi i dag kaller reguleringsområde
R8. Med en slik trase vil det være mulig å gå på ski fra Nylsfjellet til
Skjervungen.
 
Håper dette er nyttige informasjoner for medlemmene, og
ta gjerne kontakt for mer info.
 
Kjell Reidar Bakken
Epost: kjell@c74.no
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...
324248184_1220474885548391_2453856685075522291_n
Synnfjelløypene kjører i morgen. Fortsatt er det løst i løypene, men begynner å fastne enkelte steder. Stadige påfyll av snø skaper utfordringer.Følg med på Skisporet.