OA: Dropper OL til fordel for Spåtind

Synnfjell Hytteeierforening

|

Se vedlagt artikkel fra gårsdagens OA.

Klokken 10:00 i dag mottok vi dette bildet fra Maj Elin, som viser at de lager nye spor med egen maskin.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....