Økning i kommunale avgifter for 2023 på cirka 2.500 kr (22,5% ).

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I denne situasjonen velger kommunen å øke avgiftene for eksisterende abonneter.

Vi har fulgt opp saken med innspill til kommunestyret før behandling og samtaler med ordfører og varaordfører.

Etter vedtaket hadde vi møte med ordfører, varaordfører og administrasjon i kommunen 10. januar for å få innsikt i kommunens vurderinger og fremme vårt syn i saken. Vi er bekymret for at Synnfjell har høyere årlige kommunale kostnader enn andre konkurrerende hytteområder. De høye kommunale kostnaden er uheldig for oss som har hytte i Synnfjell og kan føre til at få vil velge Synnfjell når de skal bygge hytte. Vi trenger flere hytter i Synnfjell for å ha en bærekraftig økonomi for løypekjøring og for vann og avløp.

Se vedlegg som vi har oversendt kommunen for ytterligere detaljer.

Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...
324248184_1220474885548391_2453856685075522291_n
Synnfjelløypene kjører i morgen. Fortsatt er det løst i løypene, men begynner å fastne enkelte steder. Stadige påfyll av snø skaper utfordringer.Følg med på Skisporet.