Økning i kommunale avgifter for 2023 på cirka 2.500 kr (22,5% ).

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I denne situasjonen velger kommunen å øke avgiftene for eksisterende abonneter.

Vi har fulgt opp saken med innspill til kommunestyret før behandling og samtaler med ordfører og varaordfører.

Etter vedtaket hadde vi møte med ordfører, varaordfører og administrasjon i kommunen 10. januar for å få innsikt i kommunens vurderinger og fremme vårt syn i saken. Vi er bekymret for at Synnfjell har høyere årlige kommunale kostnader enn andre konkurrerende hytteområder. De høye kommunale kostnaden er uheldig for oss som har hytte i Synnfjell og kan føre til at få vil velge Synnfjell når de skal bygge hytte. Vi trenger flere hytter i Synnfjell for å ha en bærekraftig økonomi for løypekjøring og for vann og avløp.

Se vedlegg som vi har oversendt kommunen for ytterligere detaljer.

Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...