Økning i kommunale avgifter for 2023 på cirka 2.500 kr (22,5% ).

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I denne situasjonen velger kommunen å øke avgiftene for eksisterende abonneter.

Vi har fulgt opp saken med innspill til kommunestyret før behandling og samtaler med ordfører og varaordfører.

Etter vedtaket hadde vi møte med ordfører, varaordfører og administrasjon i kommunen 10. januar for å få innsikt i kommunens vurderinger og fremme vårt syn i saken. Vi er bekymret for at Synnfjell har høyere årlige kommunale kostnader enn andre konkurrerende hytteområder. De høye kommunale kostnaden er uheldig for oss som har hytte i Synnfjell og kan føre til at få vil velge Synnfjell når de skal bygge hytte. Vi trenger flere hytter i Synnfjell for å ha en bærekraftig økonomi for løypekjøring og for vann og avløp.

Se vedlegg som vi har oversendt kommunen for ytterligere detaljer.

Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...
Synnfjell Fallback2
I medlemsmøtet 24. januar 2024 ble vedtekter for Synnfjell løypelag godkjent og Synnfjell hytteeierforening går inn som hovedmedlem i løypelaget. Les referatet i sin helhet her:
Synnfjell Fallback2
Teamslenke er sendt ut pr. e-post til medlemmer som har betalt medlemskontingent sesongen 2023/2024.