Oppdatert informasjon om VA-anlegg

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vedlagt følger en oppsummering av Nordre Land kommunes behandling av gebyrsaken.

Vedtaket i kommunestyret den 19.12.2017 gjelder gebyrer for 2018 og foreløpig bare for hytter tilknyttet Spåtind VA- anlegg som kommunen har overtatt.

Kommunens gebyrer vil ikke gjelde for hytter tilknyttet SØAS før SØAS er overført til kommunen.

Se vedlagte filer for informasjon (PDF og JPG)

Dette er også sendt ut til alle våre medlemmer på e-post. Har du ikke mottatt e-posten? Ta kontakt med oss for oppdatering av kontaktinformasjon.

 

 

 

 

 

 

 

Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....
Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...