OPPDATERT – Informasjonsmøte om utviklingen i Synnfjell

Synnfjell Hytteeierforening

|

Kommunen starter feil ende, sier hytteeier

Hvis hytteområdene her i fjellet skal bli en viktig vekstnæring for kommunen, må de omprioritere en del forhold. Jeg mener at de pengene som skal tas inn til fellestiltak gjennom salg av hyttetomter, må fordeles annerledes, sier Espen Halvorsen, og viser til en undersøkelse han har fått gjennomført blant rundt 300 hytteeiere i området.

– 94 prosent av svarene sier at de legger mest vekt på snøsikkerhet og vinteraktiviteter. De legger vekt på stier, og de trekker fram reiseavstanden. Alt dette har området fått i gave. Og svarene vi har fått er entydige. Hytteeierne har lagt ned to milliarder kroner her for å oppleve fjellet vinter, snø og skiløyper.

– Konklusjonen vår er at Synnfjell er en skidestinasjon. Derfor må kommunen starte her, og sørge for at det er skidestinasjonen Synnfjell med hotellet og alt omkring dette som er viktigst. Da kan vi ikke starte med å bruke mange millioner av fellespotten til en tursti.  

Halvorsens argument er at kommunen gjennom planen for Synnfjell Øst må starte med vinterproduktet og gjøre Synnfjell til et enda mer attraktivt skiområde, med gode og varierte løyper, tidlige snøforhold og et godt samarbeid mellom løypelagene.

– Da kan de ta ut den merverdien som ligger i dette og begynne å utvikle andre gode fellesgoder, som for eksempel en tursti, sier Halvorsen.

Blant mange spørsmål han har stilt hytteeierne, er dette med tomtepris.

– Det entydige svaret er at av totalkostnaden for å kjøpe seg hytte her i Synnfjell, betyr selve tomteprisen lite. Her bør det settes av penger nå, komme i gang med en aggressiv markedsføring. Så kan snøballen rulle, sier Halvorsen

http://www.oa.no/nyheter/nordre-land/hytte/kommunen-starter-feil-ende-sier-hytteeier/s/5-35-286129

 

Synnfjell Fallback2
Om du som hytteeier ønsker å bidra økonomisk, så les hvordan her: Skiheis – Spåtind Fjellstue (spatind.no)
Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296