OPPDATERT – Informasjonsmøte om utviklingen i Synnfjell

Synnfjell Hytteeierforening

|

Kommunen starter feil ende, sier hytteeier

Hvis hytteområdene her i fjellet skal bli en viktig vekstnæring for kommunen, må de omprioritere en del forhold. Jeg mener at de pengene som skal tas inn til fellestiltak gjennom salg av hyttetomter, må fordeles annerledes, sier Espen Halvorsen, og viser til en undersøkelse han har fått gjennomført blant rundt 300 hytteeiere i området.

– 94 prosent av svarene sier at de legger mest vekt på snøsikkerhet og vinteraktiviteter. De legger vekt på stier, og de trekker fram reiseavstanden. Alt dette har området fått i gave. Og svarene vi har fått er entydige. Hytteeierne har lagt ned to milliarder kroner her for å oppleve fjellet vinter, snø og skiløyper.

– Konklusjonen vår er at Synnfjell er en skidestinasjon. Derfor må kommunen starte her, og sørge for at det er skidestinasjonen Synnfjell med hotellet og alt omkring dette som er viktigst. Da kan vi ikke starte med å bruke mange millioner av fellespotten til en tursti.  

Halvorsens argument er at kommunen gjennom planen for Synnfjell Øst må starte med vinterproduktet og gjøre Synnfjell til et enda mer attraktivt skiområde, med gode og varierte løyper, tidlige snøforhold og et godt samarbeid mellom løypelagene.

– Da kan de ta ut den merverdien som ligger i dette og begynne å utvikle andre gode fellesgoder, som for eksempel en tursti, sier Halvorsen.

Blant mange spørsmål han har stilt hytteeierne, er dette med tomtepris.

– Det entydige svaret er at av totalkostnaden for å kjøpe seg hytte her i Synnfjell, betyr selve tomteprisen lite. Her bør det settes av penger nå, komme i gang med en aggressiv markedsføring. Så kan snøballen rulle, sier Halvorsen

http://www.oa.no/nyheter/nordre-land/hytte/kommunen-starter-feil-ende-sier-hytteeier/s/5-35-286129

 

Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...
324248184_1220474885548391_2453856685075522291_n
Synnfjelløypene kjører i morgen. Fortsatt er det løst i løypene, men begynner å fastne enkelte steder. Stadige påfyll av snø skaper utfordringer.Følg med på Skisporet.