Oppland Arbeiderblad melder at asfalteringen Dokka – Torpa begynner nå

Synnfjell Hytteeierforening

|

Oppland Arbeiderblad skriver at arbeidet på de to vegene er begynnelsen på omfattende asfaltarbeid i Nordre Land i sommer. Fylkesveg 250 skal asfalteres hele vegen fra Dokka til Skinnerli, i alt 24 kilometer. Fylkesveg 33 skal asfalteres hele vegen fra Dokka til Høljarast, i alt 14 kilometer, opplyser byggeleder Jan Andre Nytun.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....