Ordføreren behøver mer penger!

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi ser også gjerne fram til å få høre hva ordføreren mener vi hytteeiere i Synnfjellet koster Kommunen, og hvor økonomisk nyttig vi er for Kommunen. Vi antar at Kommunen vil komme fram til at inntektssiden fra oss, uten eiendomsskatt, vil være mye større enn kostnadssiden. Det vil overraske oss stort om det motsatte kan bevises. 

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...