Ordføreren og lederen for plan og næring kommer klokken 1000 til Synnfjellporten påskelørdag

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi ønsker at flest mulig kommer for å høre viktig
informasjon om hvordan de ser for seg utviklingen i fjellet. De ønsker god
kommunikasjon med hyttefolket. Hvordan kan vi påvirke utviklingen?
De vil fortelle om Ny kommunedelplan Synnfjell Øst, og ønsker innspill fra oss.
Kommunen arbeider blant annet med hvilke fellestiltak som skal gjennomføres,
men ingen ting om dette er vedtatt. Vi kan derfor fortelle hva vi ønsker. Nå
får vi en anledning til å høre hva vi kan få tilbake av innbetalt
eiendomsskatt.
Ordføreren synes også at det er viktig at vi kommer med forslag til vegadresser
i hyttefeltene.
BENYTT DENNE ANLEDNINGEN TIL Å LA DIN STEMME BLI HØRT!

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....