Påskeaften – for det meste blått og varmt

Synnfjell Hytteeierforening

|

Etter avsluttet årsmøte holdt Kommunalsjef i Nordre Land kommune John Løvmoen, et pedagogisk meget godt innlegg om eiendomsskatten i Nordre Land kommune. Se vedlagte fil!

Noe av det som kom fram var at takstene vil holdes uendret de neste 10 årene, og mye tyder på at politikerne ikke vil øke skattesatsen på 2,5 %.
På forespørsel om hvor mye som vil komme inn fra eiendomsskatten fra vårt område i kommende år, ble regnestykket 1 000 hytter * tippet gjennomsnittlig takst kr 1 500 000 * 0,0025 = kr 3 750 000 presentert. Det mest interessante for oss vil da være hvor mye av dette beløpet som vil bli tilbakeført til vårt område. Her har vi og andre lag og foreninger en viktig jobb å gjøre.
I går tok vi et bilde av tre hyggelige jenter som drev en midlertidig kiosk; Maren og Henriettes kiosk. Vi har lagt ved bildet i dag også, for vi har nå fått en melding om at alle inntekter ved kiosksalget vil gå direkte til Synnfjell Løypelag. HURRA! 
Når det gjelder Løypelaget, så har flere med eldre hytter, som ikke er kontraktforpliktet til å betale den såkalte tusenlappen (som forøvrig nå er indeksregulert!) undret seg over at de ikke har mottatt bankgiro for frivillig innbetaling. Vi undres også!
Synnfjell
Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023. Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst. Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
Julebord
Julebuffet på Synnfjellporten – fantastisk god julemat i superhyggelige omgivelser. Det fortsatt mulighet to lørdag, den 3 og 10 Desember. På lørdag var vi en gjeng på 12 stk pluss...