Pass på skade fra dyr

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hytteeierne er dessverre bokstavelig talt fritt vilt i forhold til beitende dyr som hest, ku, kviger, kalver og sau. Skade som påføres enten utenfor eller innenfor egen eiendom er ikke erstatningspliktig! Det har vi nylig bragt i erfaring. Vi henstiller derfor til hytteeierne om å passe på at alt utstyr som står utenfor hytteveggene sikres ved at det enten tas inn i bod eller hytte når eier er borte for lengre eller kortere tid. Bare en rask tur til nærbutikken kan være nok til å møte et hyttetun som det er et trist syn å komme tilbake til.

Dette innlegget fra Kjell Arild Bakken gir et klart uttrykk for noe av det vi må være oppmerksomme på:Onsdag 1. august kjørte vi fra Storslåtte til Lenningen og parkerte der hvor den merkede stien går opp til Spåtind. Her var det som vanlig mange biler parkert. Vi hadde en fin tur opp til toppen i flott sommervær.

Tilbake ved parkeringsplassen så vi at det beitet hester i området. Vi oppdaget at bilen var påført flere skader av disse hestene. Det var bulker og riper i panseret og hestene hadde gnaget av lakken på siden av bilen.  Det var for øvrig flere biler som hadde blitt skadet av hestene. Dvs. skader for mange tusen kroner. En telefon til forsikringsselskapet gjorde det klart at dette er skader som bileieren må dekke gjennom sin bilforsikring.

Jeg vil derfor advare turgåere mot å parkere i områdene rundt Lenningen hvor det går hester fritt på beite. Tilbake på parkeringsplassen så vi et lite skilt i enden av parkeringsplassen hvor det advares mot å parkere der. Skiltet burde være mye større og være plassert slik at alle som kjører inn der ser det.

En bedre løsning ville kanskje vært at det ble satt opp en inngjerding for bilene slik at hestene ikke kommer inn til bilene. Det er Etnedal Hesteavlslag som har hestene på beite der. Kanskje hytteeierforeningen kunne ta et initiativ mot dem for å få bilsikre parkeringsplasser? Jeg tar i hvert fall ikke sjansen på å parkere mer i dette området og det er jo synd at det legges slike begrensninger på bruken av et slikt flott område.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....