Pass på skade fra dyr

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hytteeierne er dessverre bokstavelig talt fritt vilt i forhold til beitende dyr som hest, ku, kviger, kalver og sau. Skade som påføres enten utenfor eller innenfor egen eiendom er ikke erstatningspliktig! Det har vi nylig bragt i erfaring. Vi henstiller derfor til hytteeierne om å passe på at alt utstyr som står utenfor hytteveggene sikres ved at det enten tas inn i bod eller hytte når eier er borte for lengre eller kortere tid. Bare en rask tur til nærbutikken kan være nok til å møte et hyttetun som det er et trist syn å komme tilbake til.

Dette innlegget fra Kjell Arild Bakken gir et klart uttrykk for noe av det vi må være oppmerksomme på:Onsdag 1. august kjørte vi fra Storslåtte til Lenningen og parkerte der hvor den merkede stien går opp til Spåtind. Her var det som vanlig mange biler parkert. Vi hadde en fin tur opp til toppen i flott sommervær.

Tilbake ved parkeringsplassen så vi at det beitet hester i området. Vi oppdaget at bilen var påført flere skader av disse hestene. Det var bulker og riper i panseret og hestene hadde gnaget av lakken på siden av bilen.  Det var for øvrig flere biler som hadde blitt skadet av hestene. Dvs. skader for mange tusen kroner. En telefon til forsikringsselskapet gjorde det klart at dette er skader som bileieren må dekke gjennom sin bilforsikring.

Jeg vil derfor advare turgåere mot å parkere i områdene rundt Lenningen hvor det går hester fritt på beite. Tilbake på parkeringsplassen så vi et lite skilt i enden av parkeringsplassen hvor det advares mot å parkere der. Skiltet burde være mye større og være plassert slik at alle som kjører inn der ser det.

En bedre løsning ville kanskje vært at det ble satt opp en inngjerding for bilene slik at hestene ikke kommer inn til bilene. Det er Etnedal Hesteavlslag som har hestene på beite der. Kanskje hytteeierforeningen kunne ta et initiativ mot dem for å få bilsikre parkeringsplasser? Jeg tar i hvert fall ikke sjansen på å parkere mer i dette området og det er jo synd at det legges slike begrensninger på bruken av et slikt flott område.

Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...