Pinsen 2012

Synnfjell Hytteeierforening

|

Her er noen bilder fra vårt område i pinsa. Som vi ser så går det fremover med Synnfjellporten.

Husk at søppel skal legges inn i konteineren!

Vi melder også at vi avholdte et styremøte i pinsa der vi staket ut veien videre. Det er mye å ta tak i!

Webkameragruppen med Rune Karlsen (leder), Karl Reidar Johansen og Ola Odde rapporterer god fremdrift. Vi ser ikke bort fra at det ikke tar veldig lang tid før vi har et godt webkamera innstallert.

Nå skal forøvrig alle ha fått kontingentinnbetalingsmelding fra vår kasserer (se også vedlagt fil). Håper alle betaler kr 200,- før forfall!

Dersom noen ikke har fått melding ber vi om beskjed om det!

5E465724-65C7-4C67-B6FF-72CFB8EC9B38_1_201_a
Dato: Skjærtorsdag 6. april 2023  Tidspunkt: kl 1000 (Møt i god tid for registrering)  Sted: Synnfjellporten 
IMG_0921
Vil du gjøre en innsats i styret for hytteeierforeningen? Det velges styre på årsmøtet 6. april. Valgkomitéen vil gjerne ha kontakt med deg hvis du er interessert i å gjøre...
IMG_0848
Dato: Skjærtorsdag 6. april 2023  Tidspunkt: kl 1000 (Møt i god tid for registrering)  Sted: Synnfjellporten  Saker: Åpning av møtet  Dagsorden for årsmøtet ifølge vedtektene:  1. Styrets årsberetning  2. Styrets...