Plan for løypekjøring

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi starter opp så fort snøen kommer etter 1.11 og kjører frem til og med påsken. Hvor og når vi kjører oppdateres i sanntid på skisporet.no

Innspill til kjøring av skiløyper gis til sjåførene via e-post eller facebook @Synnfjelloypene

Når vi får noen erfaringer utover i sesongen vil det være mulighet for justeringer.  

Kjerneløyper I: – tilgjengelighet 7 dager i uken

Løypene som vi definerer som våre kjerneløyper og tilgjengelige 7 dager i uken er fra Hotellet og inn til Lundsetrene og Krokhølrunden (liten runde) med tilførsel fra Åssetra og Gråberga.  Disse løypene er også minst værutsatte og vi vil også kunne kjøre disse løypene 2 ganger daglig ved for eks. mye snøfall.  

Normalt kjøremønster kjerneløyper II : – tilgjengelighet ifm. helg (fre-søn)

Løypemaskin 1: Oppstart i Krokhølen og ut i Sæterrunden, Kvenlia og til Hotellet. Deretter kjøres alle løypene ved Hotellet(alpinbakken etter avtal e) og retur over Skjervungsfjellet.

Løypemaskin 2: Krokhølområdet og til Spåtindtoppen. 

Løypa om Flæene blir kjørt så raskt det er mulig når forholdene tillater det.  

Når vi får nok snø vil alle løyper beskrevet over kjøres opp fra og med fredag og gjennom helgen.

*OBS: Det blir forandring i løypetraseen for Krokhølrunden og Sæterrunden: Løype over Kleivmosæterhøgda blir ikke kjørt og Sæterrunden/Krokhølrunden vil gå gjennom hyttefeltet og til Appelsinbakken. 

Ny løype

Ny løype vil være Rokvamsæterrunden som går fra Skjervungsrunden over Oppsjømyrene opp til Rokvamstætra og med til Oppsjøkrysset.  

Løyper som kjøres i forbindelse med vinterferie og påske

Scooter løype på Synnfjorden, ytre Rokvamseter runden og fra Slugulia og opp til Spåtindtoppen blir kjørt opp i forbindelse med  påsken.

Løypene til Spåtindtoppen blir kjørt så raskt det er mulig når forholdene tillater det, men erfaring tilsier at denne kjøres fra vinterferien i uke 8.  

Gråberga og opp til Svartkampen.

Kjøring i Danskebakken og opp til alpinbakken vil være begrenset da det skal hugges i området.

Synnfjell
Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023. Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst. Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
Julebord
Julebuffet på Synnfjellporten – fantastisk god julemat i superhyggelige omgivelser. Det fortsatt mulighet to lørdag, den 3 og 10 Desember. På lørdag var vi en gjeng på 12 stk pluss...