Protokoll fra årsmøte 2016

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det ble et meget godt oppmøte på Spåtind Sport hotell og vårt årsmøte. Høyt engasjement og diskusjoner om SØAS Og annet. 

Vi legger ut et mer fyldig notat fra det åpne fjellmøte i neste artikkel.
Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296