Protokoll fra Årsmøtet

Synnfjell Hytteeierforening

|

Årsmøtet ble avholdt på Synnfjellporten, og vi vil takke for stor velvilje i den sammenheng. De var profesjonelle og hadde utstyret og lokalitetene vi hadde behov for.

På forespørsel fra oss om hvordan det hadde gått for dem i påsken, svarte de at de var meget godt fornøyd. Det hadde vært stor aktivitet både ute og inne.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...