Rakfiskaften lørdag 4 november

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det blir rakfiskaften på Synnfjellporten lørdag 4 november, følg med på synnfjellporten.no eller Facebooksiden deres for nærmere informasjon.

Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....