Rapporten fra fritidsboligundersøkelsen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det kom inn 675 svar som Norsk TuristUtvikling er meget fornøyd med. Undersøkelsen vil bli gjennomgått på fjellmøte.

Klikk på linken eller se på vedlegget for tilgang på rapporten.

https://www.landutvikling.no/2019/04/08/fritidsboligundersokelse-i-synnfjell/  

  

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...