Referansegruppemøte for Nordre Land

Synnfjell Hytteeierforening

|

Fra kommunen:


Hei

Innkaller herved som tidligere annonsert til referansegruppemøte nr 2 fredag den 28. juni kl 1200-1500.

Møtested blir Synnfjellporten.

Agenda er vedlagt.

Kart som pdf fil vil bli sendt ut i løpet av førstkommende mandag.
Gi gjerne en tilbakemelding hvis du ikke har anledning til å komme.

MVH 
Hege Mikkelstuen
Plan og Næring
Nordre Land kommune

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...