Registrert i Brønnøysundregistrene

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi har fått organisasjonsnummer 996 993 094.

Vi har den siste tiden hatt god kontakt med representanter fra kommunen der vi har fått lagt fram vårt syn på utviklingen av Synnfjell Øst, og vi håper selvsagt at det blir tatt hensyn til våre ønsker.

Vi hadde også en representant til stede ved årsmøtet til Synnadalen hytteeierlag, som orienterte om vårt arbeid. De meddelte blant annet at de siste året hadde 43 betalende medlemmer.

Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....
Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...