Rot på miljøstasjonen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Mange er forståelig nok opptatt av hva som skjer på Miljøstasjonen. Det er veldig bra at den er etablert, men den fungerer sannsynligvis ikke etter intensjonene ennå.

Vi mener mange av hytteeierne ikke kaster søppelet sitt slik det bør gjøres, og kanskje de som henter søppelet bør rydde opp bedre. Her er vi litt på usikker grunn da vi ikke kjenner kontrakten, men vi synes vel kommunen bør ta tak i dette. Det er synd om kameraovervåking blir nødvendig. Vi håper alle tar sitt ansvar i forbindelse med denne saken.

Vi har fått oversendt noen bilder (bildene 1-3 i bildeserien) av en fortvilet hytteeier, og han skriver blant annet:

«Jeg har hytta som ligger rett opp i fra gjennvinningsanlegget og i helgen var det masse kråker som fløy rundt og lagde masse leven.Når jeg var å skulle kaste søppel på søndag, så satt det ca 8-10 kråker og hakket søppel. Fint om du kunne skrive litt om dette på siden. PS det var mange containere som hadde plass. Det virker som om noen bare tar den første og beste. Er denne full, så titter de ikke i de andre containerne.»

Tor Hermansen var oppe ved Miljøstasjonen i går, og tok bilder (bildene 4-6 i bildeserien) der ca klokken 1700 etter tømming. Skal det se slik ut rett etter tømmingen? Skal madrassen som har ligget der lenge, fortsatt ligge der? Hva med vedkommende som kastet den? Skal den bare legges direkte på bakken?

Vi håper ansvarlige myndigheter tar tak i dette, og forutsetter i alle fall at våre medlemmer behandler søppel på riktig måte.

Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...
324248184_1220474885548391_2453856685075522291_n
Synnfjelløypene kjører i morgen. Fortsatt er det løst i løypene, men begynner å fastne enkelte steder. Stadige påfyll av snø skaper utfordringer.Følg med på Skisporet.