Ryddet sti på eget initiativ

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi har fått tips om at et knippe ivrige fjellfolk har vært ute og ryddet sti i Synnfjellet.


Her
tar dugnadsgjengen seg en velfortjent rast etter å ha ryddet stien fra
Strangsetra til Høgkampen, etter initiativ fra Guri Mette og Ketil Sollien.


Fra venstre : Liv Astri, Arvid, Ingun og Erik

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....