Rydding av skitraseer rundt Nylsfjellet

Synnfjell Hytteeierforening

|

Målsettingen er å få sammenhengende løyper fra området
rundt Nysetra, oppunder Nylsfjellet til Øytjernseterstien og videre nordover
langs traseene som ble brukt i påska. Nordfra blir det også ryddet ny trase for
å gjøre nedfarten fra fjellet noe mindre krevende enn den var i påska.

 

Vedlagte bilder viser gjengen som arbeidet i sydenden.
Innsatsen nordfra var like stor, men derfra har vi ikke bilder.

 

Kjell Reidar håper dette vil bli et positivt tilskudd til det
eksisterende løypenettet som også gir nye muligheter til hytteierene i sydenden
av dalen.

 

Vi i Synnfjell Hytteeierforening støtter dugnadsånden og en positive videreutvikling av fjellet og dalen.

 

 

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296