Sæterrunden i film og bilder

Synnfjell Hytteeierforening

|

Film 2

Film 3

Film 4

Film 5

Til orientering: Nå er det 87 som har meldt interesse for bredbånd, men vi håper på mange flere!

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...