Samarbeid med Synnfjelløypene

Synnfjell Hytteeierforening

|

Lørdag 8. oktober ble det tidligere annonserte møtet i samarbeid med Synnfjelløypene avholdt i Synnfjellavvoen. Det ble etter vår oppfatning et meget vellykket møte, med mange medlemmer og grunneiere og andre til stede.

Jan Arild Brattlien, leder av Synnfjelløypene, ga en orientering om historien bak Synnfjelløypene, og forklarte omfattende om den nye Synnfjellstugua (se bildet). Vi bør her presisere at økonomien til Synnfjelløypene, i følge lederen, har i den senere tid vært meget anstrengt. Spesielt etter konkursen oppe på Spåtind. I den sammenhengen mistet de store inntekter. Det er bare de som har bygd hytte etter 2004 som er pålagt å betale til Synnfjelløypene. Det betyr sannsynligvis at under halvparten av hytteeierne betaler noe for å bruke de utmerkede løypene. Mange mener det er synd. Vi kan ikke ta for gitt at løypene blir opprettholdt i den gode standarden de har hatt de siste årene.
Vi oppfordrer alle til å bidra!

Brattlien mente at det var stor sannsynlighet for at Synnfjellstugua ble godkjent bygd, og at byggestart kunne skje i løpet av 2012.

Leder for vår Hytteeierforening, Tor Hermansen, orienterte om samarbeidet vi har hatt med Synnfjelløypene for at planene rundt Synnfjellstugua blir best mulig i forhold til hytteeierne. Foreningen har klart å påvirke slik at noen mulig ulemper for hytteeierne blir unngått. Vi har også i den sammenhengen hatt et fruktbart samarbeid med grunneier Odd Magnar Brattlien. Hermansen forutsatte at det gode samarbeidet med viktige premissleverandører vil fortsette.

Styremedlem i Hytteeierforeningen Nils Bjørn Barlund orienterte blant annet om mulig finansiering av Synnfjellstugua, og påpekte at om hver hytteeier kjøpte aksjer i Synnfjellstugua, så kunne man da fort skaffe en egenkapital på opp mot en million kroner. Om grunneierne også satset, han nevnte hundre tusen på hver, så var det mulig, sammen med gjengen fra Synnfjelløypene, mulige håndverkere, investorer og sponsorer å egenkapitalfinansiere hele prosjektet.

Olaf Henke, daglig leder for Dokkadeltaet, orienterte om at han mente Synnfjellstugua var nærmest ideelt plassert for å inneholde et unikt opplevelsessenter både inne og ute for Synnadalen og omkringliggende kulturlandskap i tillegg til de øvrige aktiviteter som planlegges der. Henke og hans team med egen arkitekt vil i så tilfelle kartlegge hele området i og rundt Synnadalen og sørge for merking og infotavler også ute i terrenget. Dette var et svært populært innspill som fikk begeistret tilslutning av de fremmøtte.

Det ble god stemning blant de mange som hadde stilt opp i det fine været. Kaffe og nystekte vafler ble også satt pris på. Stemningen ga mange positive forslag, og vi fikk absolutt inntrykk av at alle ønsket en videre utvikling av Synnfjell Øst.

Mange nevnte ønsket om å åpne alpinbakken, gjerne med utvidelser.
 Odd Magnar Brattlien lovde å bygge en spesiell lekebakke for barn i tilknytning til de utleiehyttene han skal bygges nær Synnfjellstugua.

Representant Frøys Frøyslid fra Huldreheiemen orientert på oppfordring kort om de plane de har skissert overfor kommunen vedrørende alpinanlegg i Skjervungfjellområdet i forlengelsen av den gamle bakken oppe ved Spåtind.

Møtet ble ledet av styrerepresentant i Synnfjell Hytteeierforening Ingebrigt Aasbø, som klarte å avslutte presis til avtalt tid klokken 1600.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....