Se hva «skatteflyktning» skriver i dagens OA

Synnfjell Hytteeierforening

|

En av fordelene som ble fremhevet ved hyttesalg i Nordre Land tidligere, var at Kommunen ikke hadde innført eiendomsskatt. Nå er det argumentet borte.

Nå gjenstår å se hvor mye av eiendomsskatten fra hyttene i vårt område som blir tilbakeført som for eksempel støtte til løypekjøring. Dersom det blir et anstendig beløp, vil jo det være et godt argument for å kjøpe hytte i vårt område.
Vi venter i spenning!
Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....