Skryt til løypekjørerene i påsken

Synnfjell Hytteeierforening

|

Fornøyd bruker av skiløypene skryter av innsatsen til løypekjørerene i påsken.

«Til tross for utfordrende forhold har jeg fått mange flotte turer» sier Ola Odde i en henvendelse  til hytteeierforeningen.

 

Vi takker for innspill og håper det blir mangle fine skiturer fremover også.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....