Skuterløype til Nylsfjellet

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hei.

 

Da har vi fått lov, og også fått det til. Vedlagt finner
dere litt informasjon om løypenettet vi har opparbeidt rundt og på Nylsfjellet.
Traseene er oppkjørt, men det vil ikke bli lagt spor før torsdag/fredag.

 

Vi håper dette vil vise seg å være et tilbud skifolket
benytter i påsken, og at vi også kan få til løyper dit opp neste vinter.

 

Nils Asgeir, Irene og undertegnede gir gjerne utfyllende informasjoner,
så bare ta kontakt.

 

KJellR

573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...