Skuterløype til Nylsfjellet

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hei.

 

Da har vi fått lov, og også fått det til. Vedlagt finner
dere litt informasjon om løypenettet vi har opparbeidt rundt og på Nylsfjellet.
Traseene er oppkjørt, men det vil ikke bli lagt spor før torsdag/fredag.

 

Vi håper dette vil vise seg å være et tilbud skifolket
benytter i påsken, og at vi også kan få til løyper dit opp neste vinter.

 

Nils Asgeir, Irene og undertegnede gir gjerne utfyllende informasjoner,
så bare ta kontakt.

 

KJellR

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...