Spåtind Høyfjellshotell på tvangssalg

Synnfjell Hytteeierforening

|

I dag var det et oppslag i OA om salg av Spåtind Høyfjellshotell. Se vedlagt fil.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...