Spesiell stein ved Høgkampen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vår kasserer Erik Lien kommenterte raskt at dette måtte være eksempel på labil likevekt. Erik legger også til at han på en tur i Synnfjellet fikk øye på flere reinsdyr som sto på en liten snøflekk. Vi ba ham selvsagt om å ta med fotoapparat neste gang slik at vi kan få bevis for hendelsen.

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...