Spesiell stein ved Høgkampen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vår kasserer Erik Lien kommenterte raskt at dette måtte være eksempel på labil likevekt. Erik legger også til at han på en tur i Synnfjellet fikk øye på flere reinsdyr som sto på en liten snøflekk. Vi ba ham selvsagt om å ta med fotoapparat neste gang slik at vi kan få bevis for hendelsen.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....