Spesiell stein ved Høgkampen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vår kasserer Erik Lien kommenterte raskt at dette måtte være eksempel på labil likevekt. Erik legger også til at han på en tur i Synnfjellet fikk øye på flere reinsdyr som sto på en liten snøflekk. Vi ba ham selvsagt om å ta med fotoapparat neste gang slik at vi kan få bevis for hendelsen.

573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...