Spor kjøres opp, og folk er ute på ski

Synnfjell Hytteeierforening

|

Odd forteller at det fortsatt er mye stein og stubber som gjør at han må kjøre svært forsiktig for ikke å ødelegge utstyret. 
Bør ikke mer snø være et godt julegavetips?
Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....